Các Gia phả tại : Hồ Chí Minh
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Lê Ngô Bầu Điều - xã Phước Thạnh - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh Lê Chánh Nguyễn 8 434
2 Họ Ngô, Họ Tân Hiệp - huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh Ngô Văn Minh 5 42