Các Gia phả tại : Lai Châu
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Hữu Mục - xã Việt Lập - huyện Tân Uyên - Lai Châu 9 10