Các Gia phả tại : Long An
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Phước Lại - huyện Cần Giuộc - Long An 0
2 Họ Ngô, Họ Thạnh Phước – huyện Thạnh Hóa – Long An 8 125