Các Gia phả tại : Sóc Trăng
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Phường 5 - TP Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng Ngô Văn Xuân 2015 6 73