Từ khóa 
Tìm kiếm theo 
Tìm theo 

Ngày giỗ: HỌ NGÔ ĐĂNG XÃ ĐOÀN XÁ – KIẾN THỤY – HẢI PHÒNG
Số Thứ tự Ngày giỗ Họ và tên
1 Ngô Đăng Thao
2 NGÔ ĐẠO VIẾN (NGÀNH I –THÔN ĐẮC LỘC)
3 Ngô Viết Thống
4 Ngô Quý Cống
5 Ngô Đắc Doanh
6 Ngô Đăng Phú
7 Ngô Quý
8 Ngô Quý Cung
9 Ngô Đình Thanh
10 Ngô Quý Công
11 Ngô Viết Tế
12 Ngô Đăng Quỳnh
13 Ngô Đăng Sỹ
14 NGÔ VIẾT THÀNH (CHI III)
15 Ngô Viết Kính
16 NGÔ VIẾT THỌ (CHI IV)
17 NGÔ VIẾT NINH (CHI V)
18 Ngô NGÔ TIẾN LỘC (CHI I)
19 NGÔ ĐÌNH TUYỀN (CHI II)
20 Ngô Viết Cống
21 Ngô Công Tích
22 Ngô Viết Thống
23 Ngô Viết Công
24 Ngô Đăng Duy
25 Ngô Đình Tây
26 Ngô Đăng Cát
27 Ngô Công Uẩn
28 Ngô Đăng Tú
29 Ngô Đăng Ngoạn
30 Ngô Đăng Khuy
31 Ngô Đăng Đẩu
32 Ngô Đăng Quynh
33 Ngô Đình Chuyên
34 Ngô Đăng Năng
35 Ngô Đình Trinh
36 Ngô Đăng Châu
37 Ngô Đăng Tòng
38 Ngô Đăng Ât
39 Ngô Đình Thụy
40 Ngô Tôn Quyền
41 Ngô Đăng Lượng
42 Ngô Đăn Khấu
43 Ngô Đăng Viu
44 Ngô Đăng Hồ
45 Ngô Đình Tro
46 Ngô Thời Phang
47 Ngô Đăng Tặng
48 Ngô Đăng Tình
49 Ngô Đăng Nhượng
50 Ngô Đăng Hình
51 Ngô Đăng Lệ
52 Ngô Đăng Nhóc
53 Ngô Đăng Luật
54 Ngô Đăng Nhuệ
55 Ngô Đăng Thước
56 Ngô Đăng Cóc
57 Ngô Đăng Thang
58 Ngô Đăng Cửa
59 Ngô Đăng Vị
60 Ngô Đăng Thù
61 Ngô Đăng Tính
62 Ngô Đăng Ngạch
63 Ngô Đăng Lữ
64 Ngô Đăng Chén
65 Ngô Đăng Hiếu
66 Ngô Đăng Trường
67 Ngô Đăng Tán
68 Ngô Đăng Yết
69 Ngô Đăng Tản
70 Ngô Đăng Chiểu
71 Ngô Đăng Bảng
72 Ngô Đăng Tang
73 Ngô Đăng Lược
74 Ngô Đăng Thức
75 Ngô Đăng Dũng
76 Ngô Đăng Phác (Bộc)
77 Ngô Đăng Kim
78 Ngô Đăng Trẫm
79 Ngô Đăng Mậu
80 Ngô Đăng Nghiễm
81 Ngô Đăng Ương
82 Ngô Đăng Tàng
83 Ngô Đăng Sắc
84 Ngô Đăng Môi
85 Ngô Đăng Đạm
86 Ngô Đăng Hồng
87 Ngô Đăng Dưỡng
88 Ngô Đăng Biều
89 Ngô Đăng Chiến
90 Ngô Đăng Dậu
91 Ngô Đăng Hiếu
92 Ngô Đăng Nam
93 Ngô Đăng Ấm
94 Ngô Đăng Thường
95 Ngô Đăng Đăng Biển
96 Ngô Đăng Tháo
97 Ngô Đăng Thử
98 Ngô Đăng Tôn
99 Ngô Đăng Miền -
100 Ngô Đăng Rành
101 Ngô Đăng Đào
102 Ngô Đăng Bảo
103 Ngô Đăng Đài
104 Ngô Đăng Thêm
105 Ngô Đăng Tặm
106 Ngô Đăng Minh
107 Ngô Đăng Tuy
108 Ngô Đăng Hoành
109 Ngô Đăng Hoằng
110 Ngô Đăng Ân
111 Ngô Đăng Tía
112 Ngô Đăng Hồng (tức Sứ)
113 Ngô Đăng Ký
114 Ngô Đăng Song
115 Ngô Đăng Sứ (Ty)
116 Ngô Đăng Văn
117 Ngô Đăng Vân
118 Ngô Đăng Khuyến
119 Ngô Đăng Thôn
120 Ngô Đăng Phàn
121 Ngô Đăng Quân
122 Ngô Đăng Oong
123 Ngô Đăng Chuyên
124 Ngô Đăng Cơ (Quốc Cơ)
125 Ngô Đăng Đóa
126 Ngô Đăng Thảo
127 Ngô Đăng Hách
128 Ngô Đăng Điển
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây