Từ khóa 
Tìm kiếm theo 
Tìm theo 

Ngày giỗ: HỌ THANH CHÂU - XÃ DUY CHÂU - DUY XUYÊN - QUẢNG NAM
Số Thứ tự Ngày giỗ Họ và tên
1 Lê Thị Thảo
2 Trần Thị Tịnh
3 Võ Thị Lan (7 gái)
4 Phạm Thị Nuôi
5 Phan Thị Liền
6 Hồ Thị Rô
7 Võ Thị Thuận
8 Nguyễn Thị Ba
9 Ngô Đình Kiện
10 Ngô Đình Phục
11 Ngô Đình Mậu
12 Ngô Đình Lung
13 Trần Thị Nẩm
14 Hồ Thị Hồi
15 Ngô Đình Trá
16 Trần Thị Bảy
17 Ngô Đình Trử
18 Ngô Đình Năm
19 Ngô Đình Phô
20 Ngô Đình Tiến
21 Ngô Đình Phiên
22 Ngô Đình Truyện
23 Nguyễn Thị Ký
24 Nguyễn Thị Cửu
25 Lê Thị Khách
26 Trần Thị Tiệm
27 Nguyễn Thị Hà
28 Ngô Đình Tích
29 Ngô Đình Nam
30 Ngô Đình Giác (Ngô Thanh Châu - ls)
31 Ngô Đình Nghĩa
32 Ngô Đình Sỏ
33 Đinh Thị Luyến
34 Nguyễn Thị Nguyên
35 Ngô Đình Thuận
36 Hồ Thị Tề
37 Nguyễn Thị Tráng
38 Ngô Đình Dĩ
39 Đào Thị Nên
40 Trương Thị Mẹo
41 Nguyễn Thị Vịnh
42 Ngô Đình Cáng
43 Lê Thị Bạn
44 Đình Anh
45 Ngô Đình Nài
46 Ngô Đình Đoan
47 Ngô Đình Tòa
48 Đỗ Thị Đồng
49 Ngô Trọng Sáu
50 Ngô Đình Thận
51 Ngô Đình Trang
52 Ngô Đình Bảy
53 Nguyễn Thị Thêm
54 Lê Thị Bảy
55 Lê Thị Vui
56 Nguyễn Thị Lạc
57 Văn Thị Đàn (sinh 3 gái)
58 Ngô Đình Tài
59 Ngô Đình Cá
60 Ngô Đình Dần
61 Lê Thị Núp
62 Ngô Đình Diêm
63 Ngô Đình Cán
64 Trần Thị Nại
65 Bùi Thị Lai
66 Ngô Đình Liễm
67 Nguyễn Thị Chi
68 Ngô Đình Chi
69 Trần Thị Tân
70 Ngô Đình Ngư
71 Lê Thị Duyệt
72 Trương Thị Hồi
73 Phan Thị Đắc
74 Lê Thị Định
75 Ngô Đình Nhung
76 Lê Thị Lập
77 Nguyễn Thị Minh Lệ
78 Ngô Đình Tiện
79 Ngô Đình Bồi
80 Nguyễn Thị Bút
81 Văn Thị Tình
82 Nguyễn Thị Lý
83 Lê Thị Miễn
84 Thái Thị Đoan
85 Phan Thị Kiểm
86 Ngô Đình Hoanh
87 Nguyễn Thị Bảy
88 Ngô Đình Trân
89 Nguyễn Thị Luyến
90 Ngô Đình Huynh
91 Nguyễn Thị Hoa
92 Đào Thị Ngọ
93 Ngô Đình Hùng
94 Đinh Thị Mười
95 Đinh Thị Nguyệt
96 Ngô Đình Sắc
97 Đặng Thị Bảo
98 Lâm Thị Gấm
99 Ngô Đình Lảm
100 Nguyễn Thị Nghỉnh
101 Võ Thị Khương
102 Hồ Thị Phú
103 Văn Thị Cơ
104 Phan Thị Phận
105 Lê Thị Công
106 Nguyễn Thị Mười
107 Hà Thị Bính
108 Nguyễn Thị Quyệt
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây