Bức tâm thư của Ban Bảo tộc họ Ngô Trảo Nha

Chủ nhật - 26/06/2016 21:10

Ban Biên tập HNVN nhận được "Bức Tâm thư" của Ban Bảo tộc họ Ngô Tảo Nha gửi các thế hệ con cháu dòng Ngô Nước hiện sinh sống khắp mọi nơi, trong nước cũng như ở nước ngoài.Theo đề nghị của họ Trảo Nha, chúng tôi xin đăng tải bức thư trên, có làm rõ thêm một số chi tiết cho phù hợp với nội dung Phả hệ Họ Ngô VN ở mục Ý kiến bạn đọc.
Bức tâm thư của Ban Bảo tộc họ Ngô Trảo Nha

BỨC TÂM THƯ

KÍNH GỬI CÁC BẬC CAO NIÊN VÀ TOÀN THỂ CON CHÁÚ

HỌ NGÔ TRẢO NHA – DÒNG NGÔ NƯỚC

TRÊN KHẮP MỌI MIỀN TỔ QUỐC VÀ ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Cha ông ta từng dạy: “Ái quốc mạc vong Tổ. Ẩm hà đương tư nguyên” (Yêu nước đừng quên Tổ. Uống nước dòng sông phải nhớ nguồn). Việc tìm về cội nguồn đã trở thành nhu cầu Tâm Linh của mỗi người trong giai đoạn hiện nay.Chúng tôi viết bưc thư này với tấm lòng thiết tha gửi tới con cháu họ Ngô Trảo Nha – dòng Ngô Nước đang sinh sống, học tập công tác trên khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài, mong mọi người cùng hướng về cội nguồn, chung lòng góp sức làm rạng danh dòng họ !

Họ Ngô xuất hiện ở Trảo Nha rất sớm.Từ TK thứ 15, Ngô Nước - một trong 6 người con tha phương của Thanh Quốc công Ngô Khế di cư từ Thanh hóa vào sinh cơ lập nghiệp ở làng Trung Thủy xã Chỉ Châu phủ Thạch Hà (nay là xã Thạch Trị - Thạch Hà – Hà Tĩnh) sau đó thiên cư ra xã Đan Liên, sau đổi thành Trảo Nha, nay là làng Phúc Sơn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, hai ông bà cần kiệm nghề trồng trọt chăn nuôi dần dần sinh con đẻ cháu và phát triển nhanh thành một dòng họ “cự tộc võ thần”.

Đời thứ 2 Ngô Phúc Hải mở đầu sự nghiệp với chức Tổng binh Đồng tri trấn Thái nguyên. Ông có hai vợ, bà cả người làng Trảo Nha, bà thứ người Hoa Viên, ngụ xã Phú Điền. Mộ được Thiên táng ở chân núi Mã Yên Sơn (rú Rum), làng Phúc Lễ, xã Phú Điền (Hưng Phú - Hưng nguyên - Nghệ An).

Đời thứ 3 Ngô Phúc Hà làm Chủ bộ ở Phủ Yên vương tước Thuần trung hầu, ông có hai vợ, bà cả người Trảo nha sinh Ngô Phúc Thanh là dòng trưởng ở Trảo Nha, bà hai người làng Hoa Viên (Hưng Nguyên) sinh Ngô Phúc Điền, nay là Thủy tổ họ Ngô Phú Điền (xã Hưng Phú - Hưng Nguyên - Nghệ An) Đây là lần phân chi thứ nhất.

Đời thứ tư Ngô Phúc Thanh làm đến Đô tổng binh sứ ty, tước Vĩnh lộc hầu gia phong Thái bảo, mười năm trấn thủ Nghệ an được mệnh danh là “Nam diện trường thành”(bức tường thành kiên cố ở phía Nam) Từ đời thứ 5 trở đi nhờ những võ công trong cuộc nội chiến Nam - Bắc triều ( nội chiến Lê- Mạc) nhiều người trong con cháu họ Ngô đã trở thành danh tướng như Ngô Phúc Trừng tức Ngô Cảnh Hữu (1520 - 1596) chức Hữu đô đốc phủ, đô đốc Bắc quân tước Thế quận công lần đầu tiên đem binh mã gồm 2 nghìn quân, 10 võ tướng 20 ngựa chiến theo Trịnh Kiểm phò vua Lê ở Vạn lại (Thọ Xuân – Thanh Hoá).Ngày sau triều đình luận công khen thưởng, ông được xếp thứ 6 trong các Trung Hưng công thần được phong “lũy đại công thần dữ quốc đồng hưu”. Ông có ba bà: bà Từ Quang, bà quận chúa Trịnh Thị Diệu Minh, bà Diệu Hằng họ Phạm quê Nghệ An. Ông sinh 7 người con. Đây là lần phân chi thứ hai:

- Con trưởng Tứ quận công Ngô Phúc Tịnh ở Trảo Nha

- Hoành phổ hầu Ngô Phúc Hoành thủy tổ họ Chỉ châu (Thạch Trị - Thạch Hà – Hà Tĩnh)

- Khang trạch hầu Ngô Phúc Mai họ Cổ Bái - Tự Cường (Thạch Ngọc - Thạch Hà - Hà Tĩnh)

- Câu kê hầu, thủy tổ họ Thạch Mỹ - Thạch Hà,

- Ngô Đăng Khản thủy tổ họ Hà Linh – Hương Khê,

- Ngô Thuận Tâm (sau đổi thành họ Trần) thủy tổ họ Trần Vị Xuyên - Nam Định. 

Đời thứ 6, con của Ngô Cảnh Hữu là Ngô Phúc Tịnh tước Tứ quận công tặng Thái bảo, Ngô Phúc Tịnh sinh Ngô Phúc Vạn và Vị Quận công (không rõ húy). Vị Quận công lấy quận chúa họ Trịnh sinh hai con trai là Diên quận công - thủy tổ họ Tam Đa (Quang Lộc - Can lộc - Hà Tĩnh) và Lý quận công ( Chưa rõ con cháu ở đâu)

Con của Ngô Phúc Trừng là Ngô Phúc Tịnh tước Tứ quận công tặng Thái bảo, con Ngô Phúc Tịnh là Ngô Phúc Vạn (1577 – 1652) tước Tào quận công gia phong Thái bảo. Nhà thờ họ Ngô Trảo Nha và mộ Tào quận công được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992. Ngô Phúc Vạn có 7 bà vợ sinh 15 con gái và 10 con trai sau này phát triển thành 10 chi phát tán khắp cả nước. Đây là lần phân chi thứ 3:

- Dòng trưởng: Nhuận Quận công Ngô Phúc Thiêm (1628-1662)-“Ngô gia danh tướng” Ông được nhân dân thôn Nghiện hùng xã trảo Nha ( nay là xã Tiến Lộc huyện can Lộc) thờ làm thàn hoàng, con cháu hiện nay phân nhánh ở xã Chi Lăng Bắc huyện Ninh Thanh tỉnh Hải Dương. Một nhánh ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Chi 2: Hàn Quận công Ngô Phúc Đang (? - 1696) Hiện nay con cháu phân nhánh ở Phúc sơn, Bắc sơn (thị trấn Nghèn) và xã Tiến Lộc, có một phái về Thạch Hà - Hà Tĩnh

- Chi 3: Đằng Quận công Ngô Phúc Hạp - Thị xã Châu Đốc

Con cháu hiện nay ở ấp Châu Thới 2, Thị xã Châu Đốc – An Giang

- Chi 4: Đáng Quận công Ngô Phúc Tân - huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Chi 5 - dòng Phượng quận công Ngô Phúc Hộ (1634 – 1704)

Con cháu phân chi nhiều địa phương như Quảng trạch - Quảng bình, Thụy phương – Hà Tây. Ở Trảo nha hiện còn phái 1 và phái 4 (Có một nhánh ở Hưng Yên - Hưng Nguyên - Nghệ An. Mới đây đã liên lạc được một nhánh họ Ngô ở Đức Sơn - Anh Sơn - Nghệ An khi đi lánh nạn đã đổi thành họ Nguyễn, vẫn giữ nguyên tên đệm là Ngô thành họ Nguyễn Ngô cũng thuộc phái 3)

- Chi 6: Kiêm lộc Hầu Ngô phúc Điền: Con cháu ngày nay phát triển đông đúc ở thôn Văn Cử - xã Xuân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

- Chi 7: Hào mỹ Hầu Ngô Phúc Liêu: Một nhánh  thiên cư vào Quảng Nam Một nhánh hiện nay ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa - Hà Nội.

- Chi 8: Vân lĩnh Hầu Ngô Phúc Phổ - Làng Vĩnh Ba, xã Hòa Đông, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Một nhánh ở chợ Rạng huyện Thanh Chương – Nghệ An.

- Chi 9 -Toản Võ Hầu Ngô Phúc Trị (1643 - ?) Con cháu hiện nay tập trung chủ yếu ở thị trấn Nghèn và xã Tiến Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh. Một phái ở xã Nghi công - Nghi lộc - Nghệ An.

- Chi 10: Khanh tương Hầu Ngô Phúc Triều: Nhánh trưởng trở về Trảo Nha, hiện nay con cháu sinh sống ở Hương Khê - Hà Tĩnh. Nhánh 2 là nhánh có Tổng thống Ngô Đình Diệm.  Hiện nay con cháu định cư ở nước ngoài. Nhánh thứ 3 hiện nay ở  thôn Phổ Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Theo “Phả hệ họ Ngô Việt Nam” thì họ Ngô cả nước có 60 Quận công thì họ Ngô Trảo Nha chiếm tới 18 Quận công. Trong đó đặc biệt là: ba anh em Ngô Phúc Đang, Ngô Phúc Hộ và Ngô Phúc Hạp được phong tước cùng một ngày. Họ Ngô cả nước có 147 tước Hầu thì họ Ngô Trảo Nha chiếm 36 người trong đó có ba người đỗ Tạo sĩ  (Tiến sĩ võ). Họ Ngô cả nước có 42 tước Bá thì họ Ngô Trảo Nha chiếm 6 người và còn nhiều danh hiệu khác…

Công Đức của Tổ Tiên chúng ta từ hàng trăm năm trước đã được ghi vào sử sách và truyền tụng mãi trong nhân dân… Nhưng cũng do chiến tranh loạn lạc mà nơi thờ tự Tổ Tiên để máy chục năm hoang phế, họ hàng ly tán. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thời cận đại sau này, có khi trong một gia đình mà cha con, anh em ở hai chiến tuyến đối địch; nhiều gia đinh có người ở lại, có người phải lánh nạn ra nước ngoài. Suốt thời gian dài trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử con cháu họ Ngô ly tán khắp mọi nơi, dần dần ở đâu an cư lạc nghiệp ở đó, ít người nghĩ đến chuyện trở quê hương và cũng ít có điều kiện để đi lại thăm hỏi nhau , thậm chí có khi anh em họ hàng ở gần nhau mà không có quan hệ gi…lâu dần thành mất liên lạc. Trước đây vì chiến tranh loạn lạc, vì nhu cầu cơm áo nên con cháu chúng ta chưa có điều kiện “vấn Tổ, tìm Tông” nay đất nước đã có hòa bình, kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống con cháu ta đã ổn định và dần dần khấm khá lên, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” thức tỉnh lương tâm mỗi chúng ta. Trước tình hình đó Ban Bảo Tộc họ Ngô Trảo Nha đã họp bàn và thống nhất chủ trương “ KẾT NỐI CON CHÁU, TÌM VỀ CỘI NGUỒN, CHẤN HƯNG DÒNG HỌ”. Từ tháng 6 năm 2012 bắt đầu lập dự án Trùng tu Từ Đường, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, đến nay chúng ta đã xây dựng xong nhà Bái đường và cổng ngõ tường bao khuôn viên Nhà thờ khang trang đẹp đẽ, sắp tới sẽ xin bổ sung kinh phí xây dựng tòa Thượng điện, dự kiến đến tháng tháng Bảy âm lịch năm nay sẽ hoàn thành. Hàng năm “Xuân – Thu nhị kỳ” họ ta tổ chức tế Tổ vào 13 tháng Giêng, và mùng 8 tháng Bảy âm lịch. Năm nay đặc biệt hơn họ Ngô Trảo Nha vừa được “Tổ chức kỷ lục Việt Nam”(Vietkings) tôn vinh Kỷ lục Việt Nam dòng họ 18 Quận Công. Ban Bảo Tộc dự định sẽ tổ chức Lễ đón nhận “Bằng Xác lập Kỷ lục” vào ngày 7 tháng 8 năm 2016 ( tức ngày 5 tháng Bảy năm Bính Thân).

Ban Bảo Tộc kêu gọi các bậc cao niên và con cháu Họ Ngô Trảo Nha - dòng Ngô Nước đang sinh sống lao động và học tập khắp mọi miền đất nước và đang định cư ở nước ngoài, không phân biệt Tôn giáo, Đảng phái, không phân biệt nguồn gốc xuất thân…cùng nhau khép lại quá khứ hướng tới tương lai, đoàn kết trong cộng đồng, hướng về cội nguồn, bằng cách riêng của mình đóng góp cho chủ trương “ KẾT NỐI CON CHÁU, TÌM VỀ CỘI NGUỒN, CHẤN HƯNG DÒNG HỌ” để cho dòng máu Tổ Tiên họ Ngô chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta mãi mãi đến muôn đời, làm rạng danh Tiên Tổ!

Kính mong các bậc cao niên, các bác, các chú, các anh chị nhận được thư này tìm cách phổ biện rộng rãi cho con cháu để tinh thần này được lan tỏa trong cộng đồng Họ Ngô Trảo Nha !

Mọi kết nối xin vui lòng liên hệ đ/c sau:

- Ông Ngô Xuân Cát, khối 1A, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Số ĐT: 0913 682 687.

Thị trấn Nghèn, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Kính thư

 BAN BẢO TỘC HỌ NGÔ TRẢO NHA

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập163
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm160
  • Hôm nay36,899
  • Tháng hiện tại608,934
  • Tổng lượt truy cập43,457,062
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây