Hệ thống di tích thờ tự Ngô Vương Quyền

Thứ sáu - 01/06/2018 18:04

Kỷ niệm 1080 năm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, nhằm giúp bà con và du khách thuận tiện tra tìm địa chỉ, HNVN xin tổng hợp giới thiệu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa thờ Ngô Vương Quyền đã được đưa lên bản đồ vệ tinh (Google Maps).
Đền thờ Ngô Quyền tại Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội
Đền thờ Ngô Quyền tại Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội

DANH SÁCH CÁC DI TÍCH THỜ NGÔ VƯƠNG QUYỀN

Danh sách được lập theo từng tỉnh/thành, quận/huyện. Muốn tìm địa chỉ, tọa độ hoặc xem các hình ảnh tiêu biểu của di tích, bạn chỉ cần bấm vào đường dẫn chữ màu đỏ bên dưới tên di tích là trang thông tin sẽ mở ra.
 
 


TT

Tên di tích trên bản đồ/ Địa  chỉ
Đường dẫn

Chủ thể được thờ
Ghi chú

1

Lăng Ngô Quyền

Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây, HN
LĂNG TIỀN NGÔ VƯƠNG

Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

2

Đền thờ Ngô Quyền

Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.
Đền thờ Ngô Quyền (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội)

Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

3

Tượng Ngô Quyền
P. Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội
Tượng Ngô Quyền (TX Sơn Tây, Hà Nội)

Tượng đài ngoài trời

4

Đền Thượng Tiết (Thờ Ngô Quyền )

Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội
Đền Thượng Tiết (Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội)

Thờ Ngô Quyền

5

Đình Hiền Lương

An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
Đình Hiền Lương (An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội)

Thờ Ngô Quyền
(gần đình Phú Duy)

6

Thành Cổ Loa
 Xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)

Nơi Ngô Quyền xưng Vương tháng Giêng năm 939
DTLS Quốc gia

7

Đền Vương

Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đền Vương (Tiên Lữ, Hưng Yên)

Thờ Ngô Quyền, Hoàng hậu Dương Thị
và 3 công chúa

8

Đền Già (Thờ Ngô  Quyền. Lễ 15/02 âm)

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đền Già (Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên)

Thờ Ngô Quyền, Hoàng hậu Dương Thị và 3 công chúa
DTLS Quốc Gia

9

Đình làng Nghĩa Chế (Lễ hội 15/02 ÂL)

Dị Chế, Tiên Lữ. Hưng Yên
Đình làng Nghĩa Chế (Tiên Lữ. Hưng Yên)

Thờ Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn
DTLS Quốc Gia

10

Tượng đài Ngô Quyền

Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Tượng đài Ngô Quyền (Nam Hải, Hải An, Hải Phòng)

 

Tượng ngoài trời

11

Từ Lương Xâm

Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Từ Lương Xâm (Nam Hải, Hải An, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

12

Đình Lương Xâm
Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Đình Lương Xâm - Hải Phòng

Thờ Ngô Quyền DTLS Quốc Gia

13

Đình Xâm Bồ
Nam Hưng, Nam Hải, Hải An
Hải Phòng
Đình Xâm Bồ (Hải An, Hải Phòng)

 

Thờ Ngô Quyền
Ngô Xương Ngập
Phạm Tử Nghị
DTLS Quốc Gia

 

14

Miếu Xâm Bồ
Nam Hưng, Nam Hải, Hải An
Hải Phòng
Miếu Xâm Bồ

Thờ  Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

15

Nhà thờ họ Ngô (Đông Hải)

Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô phường Đông Hải (Hải An, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
 

16

Đình Phương Lưu
Phương Lưu, Đông Hải 1
Hải An, Hải phòng
Đình Phương Lưu (Hải An, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
DTLS, Lễ hội 15 - 02 AL

17

Di Tích Lịch Sử Miếu Phương Lưu
3/ 14/ 274 Bùi Thị Tự Nhiên
Đông hải 1, Hải An, Hải Phòng
Miếu Phương Lưu (Hải An, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

18

Đình Trực Cát
Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
Đình Trực Cát (Hải An, Hải Phòng)

 
Thờ Ngô Quyền
Lễ Hội 15 – 02 AL

19

Đình Hạ Lũng
Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Đình Hạ Lũng (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

20

Đình Lũng Bắc
Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An,
Hải Phòng
Đình Lũng Bắc (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

21

Miếu Hạ Lũng
Lê Hồng Phong, Đông Hải , Hải An,
Hải Phòng
Miếu Hạ Lũng (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

22

Miếu Trung Hành
Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An
Hải Phòng
Miếu Trung Hành (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

23

Di Tích Văn Hóa Lịch Sử
Miếu Thượng Đoạn Xá
259 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải1
Hải An, Hải Phòng
Miếu Thượng Đoạn (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
Lễ Hội ngày 5,6,7 tháng 3 ÂL
 

24

Đình Kiều Sơn thờ Ngô Vương Quyền
   Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng
Đình Kiều Sơn (Hải An, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
 

25

Đình Lương Khê
Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
Đình Lương Khê (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền

26

Đình Cát Khê
Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
Đình Cát Khê (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Cách Mạng

27

Đình Lực Hành
Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Đình Lực Hành (Hải An, Hải Phòng)
DTLSVH

28

Đình Thư Trung
An Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Đình Thư Trung (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLSVH

29

Đình An Khê
Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Đình An Khê (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền

30

  Miếu Hạ Đoạn thờ Ngô Quyền
  Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Miếu Hạ Đoạn (Hải An, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền

31

Chùa Vẽ - Hoa Linh Tự
1A Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Hải An, Hải Phòng
Chùa Vẽ - Hoa Linh Tự (Hải An, Hải Phòng)

Thờ Phật
     Thờ Đức Ông
  Thờ Vua Ngô Quyền
 Thờ Hưng Đạo Vương

32

Đình Phụng Pháp

Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đình Phụng Pháp (Ngô Quyền, Hải Phòng)

  
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

33

Đình Đông Khê
Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đình Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
DTLSVH

34

Đình Lạc Viên

180 Lạc Xuân Đài, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đình Lạc Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

35

Đình Gia Viên
Ngõ Cấm, GIa Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đình Gia Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền

36

Đình Nam Pháp
Nam Pháp 2, Đằng Gia, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đình Nam Pháp (Ngô Quyền, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền

37

Đình An Trì

Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Đình An Trì (Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập

38

 Miếu Thờ Ngô Vương Quyền
Miếu 2 Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Miếu 2 xã (Lê Chân, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
 

39

Đình Hàng Kênh
Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh
Lê Chân, Hải Phòng
Đình Hàng Kênh (Lê Chân, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
DTLS Quốc Gia

40

Đình Làng Trực Cát
Vĩnh Tiến, Vĩnh Niệm, Lê Chân
Hải Phòng
Đình làng Trực Cát (Lê Chân, Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
Lễ Hội 15 - 02 ÂL
DTLSVH

41

DI tích lich sử Đình Dư Hàng hoặc
Đình thờ Ngô Quyền

Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Đình thờ Ngô Quyền (Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng)

Thờ Ngô Quyền

42

Đền Thờ Ngô Quyền TT Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đền thờ Ngô Quyền (Khu di tích Bạch Đằng Giang - Hải Phòng)
Thờ Ngô Quyền
Di tích lịch sử - Danh thắng Quốc gia

43

         Di Tích Bạch Đằng
Trần Hưng Đạo, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Di tích Bạch Đằng Giang - Hải Phòng
Di tích lịch sử - Danh thắng Quốc gia

44

Đền Chẹo (Thờ Ngô Quyền)

Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ
Đền Chẹo (Tam Nông, Phú Thọ)

Thờ Ngô Quyền

45 

Đình Ngô Xá, hoặc Đình Ngô Xá (Nguyễn Xá)

Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
Đình Ngô Xá (Bình Lục, Hà Nam)

 

Thờ Ngô Quyền và Hoàng hậu Dương Thị Vy

46

Lăng mộ Đức Tổ Ngô Vương Quyền
Thôn 1, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam
Cánh đồng lăng Vua

Thờ Ngô Quyền

47

Đình Hải Triều

Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình
Đình Hải Triều (Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình)

Thờ Ngô Quyền
(Đã đổ nát chỉ còn mảnh đất)

48

Đền Trạng Chiếu

Hải Triều, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình
Đền Trạng Chiếu (Hưng Hà, Thái Bình)

Thờ Ngô Quyền, Phạm Đôn Lễ
DTLS Quốc Gia

49

Đền thờ Ngô Quyền
Vũ Chính, Thái Bình
Đền thờ Ngô Quyền - Vũ Chính, Thái Bình

Thờ Ngô Quyền

Người thực hiện: Ngô Nhật Dân
 
 Từ khóa: thờ tự, Ngô Quyền, di tích

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm169
  • Hôm nay26,995
  • Tháng hiện tại686,152
  • Tổng lượt truy cập39,628,645
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây