Họ Ngô Hải Phòng: Tổng kết 2014 và kế hoạch 2015

Thứ sáu - 13/03/2015 23:47

Hội đồng Ngô tộc VN nhận được báo cáo của Hội đồng Ngô tộc TP Hải Phòng về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của họ Ngô trên Thành phố. BBT xin đăng tải nội dung Báo cáo để bà con trong Họ cùng tham khảo.
Họ Ngô Hải Phòng: Tổng kết 2014 và kế hoạch 2015

 

Báo cáo

Kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015

của họ Ngô Hải Phòng

 

I - Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014:

- Năm 2014 HĐNT Thành phố đã tổ chức chặt chẽ, triển khai các hoạt động sâu rộng đến các cơ sở, phối, kết hợp đồng bộ giữa HĐNT Thành phố và HĐGT các nhánh Họ Ngô cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Họ Ngô Hải Phòng ngày càng vững mạnh.

- Đầu năm, ngày 24 tháng Giêng chúng ta đã tổ chức 1 đoàn đại biểu của Họ Ngô Hải Phòng về dâng hương Cụ Tổ Ngô Vương Quyền tại Đường Lâm, Sơn Tây; dự ngày giỗ cụ Tổ do HĐNT Việt Nam tổ chức. Tháng 2 năm 2014 HĐNT huyện Kiến Thụy cũng đã tổ chức một đoàn 18 đại biểu về Đường Lâm dâng hương Cụ Tổ Ngô Vương Quyền.

- Ngày 18 tháng Giêng HĐNT huyện Kiến Thụy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014, gặp mặt HĐNT Huyện đầu năm và dâng hương văn miếu Xuân La, nơi thờ 14 vị tiến sỹ của tổng Nghi Dư­ơng x­ưa, (huyện Kiến Thụy nay) trong đó có cụ Ngô Thái Cẩn, ng­ười Họ Ngô ta, là quan tứ trụ của V­ương triều Mạc. Việc làm này được lãnh đạo và nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao về các hoạt động giáo dục truyền thống của Họ Ngô ta.

- Mở rộng đối ngoại, chúng ta đã thường xuyên giao lưu với các dòng họ bạn nhất là họ Ngô Quảng Ninh. Đầu năm chúng ta về dự gặp mặt của Họ Ngô Cẩm Phả, mùng 2 tháng Chạp ta đã cử 1 đoàn 6 đại biểu về dự Lễ Tế tổ của Họ Ngô Hà Nam, Phong Cốc ở Quảng Yên. Làm tốt công tác đối ngoại với các dòng họ khác, cử đại biểu về dự Đại hội Họ Trần và Hội nghị gặp mặt các doanh nhân Họ Lê Hải Phòng.

- Các nhánh họ chạp tổ và khánh thành từ đường (nhà thờ họ), HĐNT Thành phố đã thường xuyên kịp thời bố trí đoàn đại biểu về dự đầy đủ. Bám sát  và nắm chắc tình hình hoạt động, để củng cố xây dựng cơ sở ngày càng vững mạnh. Nhiều dòng họ tiêu biểu tích cực tổ chức xây dựng nhà thờ họ như Họ Ngô Đăng, Họ Ngô Văn xã Đoàn Xá, Họ Ngô Xuân xã Thanh Sơn, Kiến Thụy. Họ Ngô Xuân Tiên Thắng, Tiên Lãng và Họ Ngô Bách Phương, An Thái, An Lão v.v...

- Nhánh Họ Ngô Văn Nhẫn Luận, An Thắng, huyện An Lão và nhánh Họ Ngô Viết Quế Lâm, Thụy Hương, huyện Kiến Thụy nhân ngày giỗ Tổ đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ Họ rất long trọng. Riêng Họ Ngô Viết Quế Lâm đã tổ chức được một đêm văn nghệ, mời các ca sỹ, nghệ sỹ của thành phố Hải Phòng về biểu diễn chào mừng Lễ Kỷ niệm, phục vụ bà con trong Họ và nhân dân địa phương, được bà con ghi nhận đánh giá cao.

- Các dòng họ có nề nếp hoạt động xây dựng dòng họ tốt, điển hình như Họ Ngô Hạ Đoạn, Họ Ngô Đăng Đoàn Xá, Họ Ngô Văn thôn Quần Mục, Họ Ngô Xuân xã Thanh Sơn, Họ Ngô Viết Quế Lâm xã Thụy Hương và cộng đồng Họ NGô Quang (Tân Phong, Hợp Đức, Đoàn Xá) Kiến Thụy - Họ Ngô Văn Kim Châm, Mỹ Đức, Họ Ngô Văn Tiên Cầm An Thái, Họ Ngô Văn Nhẫn Luận, An Thắng, Họ Ngô Hoàng An Tiến An Lão, Họ Ngô Văn xã Kiến Thiết, Họ Ngô Xuân xã Tiên Thắng huyện Tiên Lãng - Họ Ngô xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên - Họ Ngô quận Đồ Sơn, Họ Ngô Tràng Kênh và Họ Ngô Hoàng Châu Cát Hải v.v…

- HĐNT các quận, huyện và các nhánh họ cơ sở đã tổ chức chặt chẽ mọi hoạt động có nề nếp, có kế hoạch, nội dung, hình thức phù hợp. Họ Ngô huyện Kiến Thụy chỉ đạo hoạt động phân theo cụm, họp Hội đồng hàng quý và sơ kết hoạt động 6 tháng, địạ điểm luân phiên về từng cơ sở ở từng cụm, mời HĐGT sở tại trong cụm tham dự. Vì vậy tập trung được các nhánh họ cơ sở, phát huy được trí tuệ, hội tụ được nhân lực và vật lực, tạo được khí thế sôi nổi mang tính giáo dục cao, có chiều sâu cội nguồn tâm linh, đạt được sự hội tụ có tính rộng khắp, tăng cường được sự đoàn kết thống nhất trong dòng họ.

- Trong năm 2014 HĐNT huyện An Lão đưa hoạt động của Hội đồng đi vào nề nếp có chiều sâu, Hội nghị định kỳ sơ kết hoạt động quý và 6 tháng đầu năm được duy trì đều đặn, làm tốt công tác tổ chức chắp nối được thêm một số dòng họ cơ sở, luôn giữ vững được là một đơn vị hoạt động mạnh.

- HĐNT huyện Tiên Lãng đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đầy đủ, chu đáo, nội dung phù hợp, hình thức trang trọng, tập trung phát huy được trí tuệ nhân lực và vật lực, tạo được khí thế sôi nổi mang tính giáo dục cao, có chiều sâu cội nguồn tâm linh, đạt được sự hội tụ có tính rộng khắp, tăng cường được sự đoàn kết thống nhất trong dòng họ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, mang lại kết quả thành công cao của Đại hội. Thông qua Đại hội, chúng ta đã vận động được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương vào cuộc, ủng hộ nhiệt tình. Đại hội đã thành công mang lại hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao về hoạt động xây dựng và tính giáo dục truyền thống của Họ Ngô Hải Phòng.

- HĐNT huyện Kiến Thụy và An Lão là 2 đơn vị làm tốt việc báo cáo mọi hoạt động ở cơ sở về HĐNT thành phố.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, HĐNT Thành phố ghi nhận và biểu dương các HĐNT cấp huyện, tiêu biểu như HĐNT huyện Kiến Thụy, HĐNT huyện An Lão, HĐNT huyện Tiên Lãng, HĐNT huyện Thủy Nguyên...; biểu dương các thành viên Hội đồng như các ông bà: Ngô Đức Uy, Ngô Văn Đoán, Ngô Đăng hải, Ngô Cúc, Ngô Thị Thành, Ngô Xuân Viện, Ngô Gia Vọng, Ngô Văn Thót,  Ngô Văn Vượng, Ngô Quốc Oai, Ngô Hỉnh, Ngô Văn Thịnh… luôn tích cực, là hạt nhân tiêu biểu trong các họat động của Họ Ngô Hải Phòng.

Tồn Tại :

- Một số thành viên của Hội đồng chưa thật sự tích cực tham gia các hoạt động của dòng Họ cơ sở và Họ Ngô Thành phố.

- Một Số HĐNT cấp quận, huyện chưa tích cực kết nối cơ sở, chưa thường xuyên báo cáo được các hoạt động của đơn vị mình với HĐNT Thành phố.

- Năm qua ta vẫn chưa tìm được những người tâm huyết tiêu biểu, có đủ tầm và năng lực làm ngọn cờ tổ chức lãnh đạo ở các quận, huyện như An Dương, Vĩnh Bảo...

- Năm 2014 các cơ sở và HĐNT các quận, huyện thiếu tích cực, tiến độ làm kỷ yếu quá chậm không thực hiện được kế hoạch năm 2014 đã đề ra.

 

II – Kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐNT Thành phố :

1- Tiếp tục đẩy mạnh việc hội tụ kiện toàn tổ chức các chi nhánh Họ Ngô cơ sở ở các quận, huyện, đặc biệt là HĐNT huyện An Dương và quận Dương Kinh.

2 - Ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi, HĐNT thành phố tổ chức đoàn đại biểu của Họ Ngô Hải Phòng về dự Đại hội Họ Ngô Việt Nam lần thứ  IX và giỗ Tổ Ngô Vương Quyền tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.

(Giao HĐNT các quận, huyện tổ chức đoàn đại biểu về tham dự. Đăng ký với ban tổ chức, ông Ngô Cúc, Phó Chủ Tịch và bà Ngô Thị Thành, thường trực tổ chức và chỉ đạo trực tiếp)

3 -  Năm 2015 HĐNT Thành phố tổ chức Đại hội Họ Ngô thành phố Hải Phòng lần thứ II vào đúng ngày truyền thống Họ Ngô Hải Phòng 20 tháng 9.

4 - Giao HĐNT các quận, huyện phúc tra nắm chắc danh sách, các công ty tư nhân, các doanh nhân và những người thành đạt là con em nội, ngoại của Họ Ngô trên đất Hải Phòng và con em Họ Ngô Hải Phòng là những người thành đạt hiện công tác ở tỉnh khác. Làm cơ sở để HĐNT Thành phố lập kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nhân và những người thành đạt là con cháu Họ Ngô Hải Phòng vào cuối năm 2015.

5 - Các quận, huyện chưa đại hội tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở, kiện toàn Hội đồng Ngô tộc cấp mình, làm tốt mọi công tác chuẩn bị khi có đủ mọi yếu tố hội  tụ và điều kiện cụ thể thì báo cáo HĐNT Thành phố tổ chức đại hội cho phù hợp. Hiện nay còn Họ Ngô Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Dương Kinh... chưa đại hội được.

6 - Làm Kỷ yếu của Họ Ngô Hải Phòng:

- Hội đồng Ngô tộc các quận, huyện đôn đốc các chi, nhánh Họ Ngô cơ sở báo cáo nộp phả hệ và một số hình ảnh hoạt động của cơ sở, tổng hợp theo đầu mối quận, huyện nộp báo cáo về HĐNT Thành phố vào tháng 3/2015 để làm Kỷ yếu Họ Ngô Hải Phòng.

- Giao Ban Thư ký tổng hợp soạn thảo, từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015 thông qua lần 1, tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh thông qua lần 2 vào tháng 6/2015, đến tháng 7 năm 2015 thông qua lần cuối và tổ chức in ấn phát hành vào Đại Hội Họ Ngô Hải Phòng lần thứ II tháng 9 năm 2015.

6 – Tổ chức ghi băng đĩa đọc lời tri ân của Họ Ngô Hải Phòng, chậm nhất tháng 6/2015 hoàn thành việc in băng đĩa và phát hành cho cơ sở.

7 – Trong quá trình soạn thảo làm Kỷ yếu, Ban Thư ký chuẩn bị nội dung kịch bản để làm băng VIDEO 5 năm hoạt động truyền thống của Họ Ngô Hải Phòng chào mừng Đại hội Họ Ngô Hải Phòng lần thứ II.

                                                  

T/M Hội đồng Ngô tộc thành phố Hải  Phòng

Chủ Tịch: Ngô Đức Uy

 Từ khóa: Hải Phòng, Tổng kết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập224
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm219
  • Hôm nay29,407
  • Tháng hiện tại738,630
  • Tổng lượt truy cập42,320,119
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây